Skulpturlandskap Nordland (small bilingual edition)

skulpturlandskap nordland - small bilingual edition.png
skulpturlandskap nordland - small bilingual edition.png
sold out

Skulpturlandskap Nordland (small bilingual edition)

198.00

Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling bygget i perioden 1992-98.

Arbeidet tok til under ledelse av Nordland fylkeskommune i samarbeid med de deltagende kommunene. Kunstverkene er plassert i landskapet i 32 kommuner i Nordland, i tillegg til en skulptur i Troms. Bak kunstverkene står det like mange kunstnere fra 18 forskjellige land.


 

Kunstnerne i Skulpturlandskap Nordland har utformet sitt verk etter besøk i den kommunen de fikk tildelt. Gjennom det møtet som fant sted, idet kunstneren gjorde seg kjent med så vel naturen som kulturen, presenterte han/hun en skisse til et verk plassert på et bestemt sted i kommunen. Disse møtene mellom stedet og kunstneren er grunnlaget for det møtet alle besøkere kan ta del i når de besøker kunstverkene i denne samlingen.

Utgangspunktet for Skulpturlandskap Nordland er tanken om at et kunstverk med sitt nærvær skaper sitt eget sted. Skulpturen synliggjør også sine omgivelser, slik at stedet får en ny dimensjon. Den dialog som oppstår mellom kunstverket og betrakteren vil vise til forskjellige måter å forstå eller fortolke kunst på.

Add To Cart